PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo noron
  • Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động và sự lan truyền xung TK
  • Sự truyền xung TK qua xynap
Bài 7: Phản xạ nhanh như chớp là do đâu? Dòng điện sinh học và các trạm biến áp (THAM KHẢO) sẽ được mở vào ngày 14/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 7: Phản xạ nhanh như chớp là do đâu? Dòng điện sinh học và các trạm biến áp (THAM KHẢO)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 241

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo noron
+ Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động và sự lan truyền xung TK
+ Sự truyền xung TK qua xynap

Chưa có thông báo nào