PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Các phép biến đổi đồ thị
  • 1. Các phép biến đổi đồ thị (tiếp)
  • 2. Các vấn đề liên quan đến đồ thị y=f'(x)
    • VD1
    • VD2
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 13. Các bài toán hay và khó mang tính cốt lõi của phần hàm số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 613

Chưa có thông báo nào