PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 09. LƯỢNG GIÁC

Bài 06. Các bài toán về giải tam giác

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Các định lí về giải tam giác
  • 2. Bài tập áp dụng
X