PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Hai vật dao động cùng tần số
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4
 • Dạng 2: Hai vật dao động khác tần số
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 21: Bài Toán Hai Vật Dao Động Cùng Tần Số, Khác Tần Số.

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 29.014


Nội dung bài giảng:
- Một số dạng bài về dao động của hai vật cùng và khác tần số

Chưa có thông báo nào