PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Hai vật dao động cùng tần số
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4
 • Dạng 2: Hai vật dao động khác tần số
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 21: Bài Toán Hai Vật Dao Động Cùng Tần Số, Khác Tần Số.

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 34.029


Nội dung bài giảng:
- Một số dạng bài về dao động của hai vật cùng và khác tần số

Chưa có thông báo nào