PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 8: Sóng Âm - P1.

Độ dài: 75 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Lý thuyết về sóng âm
- Các bài tập về cường độ âm, mức cường độ âm
- Các đặc trưng của sóng âm

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • - Lí thuyết :
  • - Vd 1,2,3,4 :
  • - Vd 5,6 :
  • - Vd 7,8 :
  • - Vd 9,10 :
X