PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 9: Sóng Âm - P2.

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Lý thuyết về sóng âm
- Các bài tập về cường độ âm, mức cường độ âm
- Các đặc trưng của sóng âm

X