PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 7. Quang phổ

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung
X