PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
Bài 7. Quang phổ sẽ được mở vào ngày 20/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 7. Quang phổ

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 30.473

Chưa có thông báo nào