PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Phép tịnh tiến
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Phép quay
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Phép vị tự
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 3. Phương pháp TÌM ẢNH nhanh qua các phép biến hình.

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 4.489

Chưa có thông báo nào