PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • 1. Đưa vào vi phân
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Bài 2. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P3) sẽ được mở vào ngày 11/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P3)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 21.200

Chưa có thông báo nào