PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • 2. Thêm bớt
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
 • 3. PP tách
  • Bài 1
  • Bài 2
Bài 2. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P4) sẽ được mở vào ngày 12/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P4)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 17.420

Trong bài thầy hướng dẫn các em sử dụng kĩ năng thêm bớt để tính nguyên hàm của hàm số, thầy đưa ra nhiều ví dụ để các em thành thạo khi sử dụng kĩ năng này


Chưa có thông báo nào