PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Công thức
  • Lí thuyết
  • VD1-3
 • Tính chất
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • Các PP tính tích phân
  • Đưa vào vi phân
  • VD1-3
  • Thêm bớt - Tách
Bài 3. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P1) sẽ được mở vào ngày 16/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 3. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P1)

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 20.070

Trong bài thầy đưa ra công thức và các tính chất của tích phân cùng với đó là các bài tập áp dụng công thức và tính chất đưa ra

Chưa có thông báo nào