PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán 1
  • Dạng 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Dạng 2
  • Cách 1
  • Cách 2. Dùng công thức giải nhanh
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Dùng bất đẳng thức
 • Bài toán 2
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 3. Tư duy nhanh kết hợp với casio giải các bài toán vận dụng cao về số phức

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 5.807

Chưa có thông báo nào