PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 5. Các bài toán về tính diện tích hình phẳng dựa trên hình vẽ (P2)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 6.898

Lưu ý: Trong bài 5, thầy ghi nhầm cận là từ -3 đến 1. Các em sửa thành từ -3 đến -1 và tính toán lại theo hướng đi của thầy nhé. Đoạn 16p39 thầy viết nhầm \[c - e = \frac{1}{2}\] các em sửa thành \[c - e = - \frac{1}{2}\]

Chưa có thông báo nào