PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Bài 3. Phương thức xử lý các bài toán dây chuyền về dãy số-cấp số cộng- cấp số nhân sẽ được mở vào ngày 14/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 09. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 3. Phương thức xử lý các bài toán dây chuyền về dãy số-cấp số cộng- cấp số nhân

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3.669

Chưa có thông báo nào