Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Câu điều kiện cơ bản
  • Câu điều kiện hỗn hợp
  • Câu điều kiện gián tiếp
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 7: WORLD POPULATION - DÂN SỐ THẾ GIỚI

Bài 14: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 413

Chưa có thông báo nào