PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 9. Tương giao (P2)

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các bài toán tương giao liên quan đến khoảng cách
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • Các bài toán tương giao về đồ thị, bảng biến thiên
  • VD4
X