Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 7: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia cổ đại phương Tây.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Thiên nhiên và đời sống con người
  • Thị quốc địa trung hải
  • Văn hóa cổ đại Hi lạp - Roma
X