Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 5. Cực trị (P2)

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (9)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các dạng toán
  • VD1, 2
  • Liện hệ cực trị
  • BT
X