PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng toán
  • VD1, 2
  • Liện hệ cực trị
  • BT
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 5. Cực trị (P2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.056

Chưa có thông báo nào