Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12. CƠ HỌC (LỚP 10) - NỘI DUNG THAM KHẢO

Bài 1: Chuyển động thẳng đều – tốc độ trung bình

Độ dài: 63 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết:
  • Dạng 1- Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Dạng 2 - Ví dụ 1,2
  • Vi dụ 3
  • Ví dụ 4
X