Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12. CƠ HỌC (LỚP 10) - NỘI DUNG THAM KHẢO

Bài 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Độ dài: 62 phút

Tóm tắt nội dung


Chú ý: Trong video ví dụ 4,5 - Dạng 1, ví dụ 5 các em sửa lại như sau:
gia tốc a = 2 m/s2; Quãng đường vật đi được trong giấy thứ 5: S = 9 m.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • Dạng 1
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
 • Dạng 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X