Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12. CƠ HỌC (LỚP 10) - NỘI DUNG THAM KHẢO

Bài 4: Chuyển động tròn đều.

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X