Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12. CƠ HỌC (LỚP 10) - NỘI DUNG THAM KHẢO

Bài 1: Cân bằng chất điểm. Ba định luật Niu-tơn.

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết: Lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Lí thuyết ba định luật Niuton
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
X