Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12. CƠ HỌC (LỚP 10) - NỘI DUNG THAM KHẢO

Bài 3: Các loại lực thường gặp.

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Lực đàn hồi
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
 • 2. Lực ma sát
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
X