Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12. CƠ HỌC (LỚP 10) - NỘI DUNG THAM KHẢO

Bài 4: Bài toán về chuyển động vật ném ngang, ném xiên.

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Chuyển động ném ngang
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • 2. Chuyển động ném xiên
  • VÍ dụ 1
  • VÍ dụ 2
X