Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12. CƠ HỌC (LỚP 10) - NỘI DUNG THAM KHẢO

Bài 5: Cân bằng tĩnh của vật rắn

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng của vật chịu tác dụng của 2 lực - Cân bằng của vật chịu tác dụng của 3 lực không song song:
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Cân bằng của vật chịu tác dụng của 3 lực song song
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Cân bằng của vật có trục quay cố định
  • Ví dụ
X