Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12. CƠ HỌC (LỚP 10) - NỘI DUNG THAM KHẢO

Bài 2: Công và Cơ năng

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Công và công suất
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • 2. Động năng, thế năng và cơ năng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X