Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 11. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10

Bài 01. Phương trình – Bất phương trình cơ bản và cách giải nhanh (P1)

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các dạng phương trình
  • PT, BPT
  • Kĩ thuật nhân liên hợp
  • Kĩ thuật đặt ẩn phụ
X