Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 11. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10

Bài 02. Phương trình – Bất phương trình cơ bản và cách giải nhanh (P2)

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Phương pháp đặt ẩn phụ
    • a. Một ẩn phụ
    • b. Ẩn phụ không hoàn toàn
    • c. Đặt 2 ẩn phụ
X