Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 11. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10

Bài 05. Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm về hình học phẳng

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Một số hệ thức cần nhớ
  • 2. Các định lí đặc biệt
X