PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 15: Con lắc lò xo treo thẳng đứng

Độ dài: 67 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát chuyển động con lắc lò xo treo thẳng đứng
Chú ý:
+ Bài giảng đã được thầy ghi mới lại để thay thế cho hai bài giảng cũ về Con lắc lò xo treo thẳng đứng và có nội dung hoàn toàn tương tự.
+ Nội dung BTTL đã được update lại, có bổ sung những câu hỏi mới.

Trao đổi bài (44)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6,7
X