PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 19. Dao động của con lắc lò xo khi có biến cố

Độ dài: 81 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:
Dạng 1: Biến cố với con lắc lò xo – Biến cố thay đổi ngoại lực
Dạng 2: Biến cố với con lắc lò xo - Biến cố va chạm mềm
Dạng 3: Biến cố với con lắc đơn
Chú ý:
+ Bài giảng đã được thầy ghi mới lại để thay thế cho hai bài giảng cũ về Biến cố của con lắc trong dao động.
+ Nội dung BTTL đã được update lại, có bổ sung những câu hỏi mới

Trao đổi bài (29)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Biến cố với con lắc lò xo
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
 • 2. Biến cố với con lắc đơn
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
X