Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 1. Hàm số bậc hai

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 42

Lưu ý: Bài 1 &2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào