Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5, 6
Nhấn để bật tiếng

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 2. Ứng dụng hàm số bậc hai

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 20

Chưa có thông báo nào