Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1 - 5
  • VD 6 - 8
  • VD 9 -12
  • VD 13 - 16
Nhấn để bật tiếng

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 7. Bất phương trình

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 15

Chưa có thông báo nào