Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2
    • VD5, 6
    • VD7
  • Lí thuyết elip
  • VD8
Nhấn để bật tiếng

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 7. Phương trình đường tròn và Elip (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 9

Chưa có thông báo nào