Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát virus
  • Cấu tạo của Virus
  • Cấu trúc của Virus
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 13: Cấu trúc các loại virus

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 60

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát virus
+ Cấu tạo của Virus
+ Cấu trúc của Virus

Chưa có thông báo nào