Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Các hình thức biến hóa (hóa thân) của Tấm và ý nghĩa của quá trình biến hóa đó
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ I (THAM KHẢO)

Bài 03: Tấm Cám (Phần 2)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 23

Chưa có thông báo nào