Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD3, 4
  • VD5
Nhấn để bật tiếng

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HỌC KÌ II LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG và CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 139

Chưa có thông báo nào