Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Chương 3. Quang hình

Bài 3. Bài toán thấu kính phân kì

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X