Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD1,2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 8. Công suất đối với bài toán nguồn điện

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 14

Chưa có thông báo nào