Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Dòng điện trong kim loại
  • Dòng điện trong chất khí
  • Dòng điện trong chất bán dẫn
  • Dòng điện trong chất điện phân - Định luật Faraday
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 9. Dòng điện trong các môi trường

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 8

Chưa có thông báo nào