Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 9. Dòng điện trong các môi trường

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dòng điện trong kim loại
  • Dòng điện trong chất khí
  • Dòng điện trong chất bán dẫn
  • Dòng điện trong chất điện phân - Định luật Faraday
X