Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo và hoạt động
  • Ví dụ 1, 2
  • Năng lượng trong dao động của CLLX
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 2. Con lắc lò xo

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 727

Chưa có thông báo nào