Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 2. Con lắc lò xo

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo và hoạt động
  • Ví dụ 1, 2
  • Năng lượng trong dao động của CLLX
X