Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 1. Đại cương điện xoay chiều – định luật ôm đoạn mạch có 1 phần tử

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Định luật Ôm cho đoạn mạch
X