Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Định luật Ôm cho đoạn mạch
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 1. Đại cương điện xoay chiều – định luật ôm đoạn mạch có 1 phần tử

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào