Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 3. Công suất, cộng hưởng điện

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Công suất
    • Lí thuyết
    • Ví dụ 1, 2
  • 2. Cộng hưởng
    • Lí thuyết
    • Ví dụ 3, 4
X