Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 4. Các loại máy điện

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Máy biến thế
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
 • 2. Máy phát điện
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 2
 • 3. Động cơ điện
X