Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
 • 1. Máy biến thế
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
 • 2. Máy phát điện
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 2
 • 3. Động cơ điện
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 4. Các loại máy điện

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 22

Chưa có thông báo nào