Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 2. Mẫu nguyên tử Bo và hiện tượng quang phát quang

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mẫu nguyên tử Bo
  • Ví dụ
  • Hiện tượng quang phát quang
X