Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 3. Laze và tia X

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 8

Chưa có thông báo nào