Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lực hạt nhân, công thức tương đối tính
  • Ví dụ 1
  • Phản ứng hạt nhân
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 2. Lực hạt nhân, công thức tương đối tính và phản ứng hạt nhân

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào