Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Một số khái niêm
  • Ví dụ
  • Bản chất và tính chất của tia phóng xạ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 3. Phóng xạ

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 30

Chưa có thông báo nào